Mehmet S. Özçelik

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Ülke :
Şehir :
Üniversite : Department of Watershed Management, Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry, Çankırı, Turkey
E-posta :
Telefon :