Yıl : 2016 Cilt : 66 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Orman toprağı üzerinde yaşayan eklembacaklıların Bolu-Aladağ göknar (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana) ekosisteminde farklı yükseltilerdeki mevsimsel değişimi

Open Access

Öz

Orman ekosistemlerindeki toprak eklembacaklıları (Arthropoda), ölü örtünün parçalanması ve ayrışması sürecinde, birincil ve ikincil tüketiciler olarak önemli rol almaktadır. Toprak ekosistemindeki eklembacaklıların miktarı, çeşitliliği ve toplum yapısı; yetişme ortamı özelliklerinin değişimine çok hızlı tepki vermektedir. Bu çalışmada, ülkemizin önemli orman ağaç türlerinden olan, Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) ekosistemindeki, orman zemininde yaşayan toprak eklembacaklılarının farklı yükseltilerde mevsimsel değişiminin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma, Bolu Aladağ ormanlarında, 1200-1600 metre yükseltiler arasındaki (4 yükselti basamağı halinde) saf göknar meşcerelerinde yürütülmüştür. Ölü örtüden çukur tuzaklar kullanılarak yapılan örnekleme kış, bahar, yaz ve güz mevsimlerinde birer kez yapılmıştır. Eklembacaklıların miktar ve çeşitliliğinin; mevsim ve yükseltiye bağlı değişimleri değerlendirilerek, beslenme tiplerine dağılımları ve biyolojik çeşitlilikleri de saptanmıştır. Çalışma sonucunda, eklembacaklıların mevsimlere göre dağılımında en fazla birey yaz mevsiminde (7576 birey/m²), yükseltiye bağlı dağılımında ise en fazla birey 1200 m yükseltide (7854 birey/m²) bulunmuştur. Ortalama ShannonWiener İndeksi (H′)=2,22 ve Taksonomik Zenginlik (S′)=22 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Çukur tuzak   Collembola   CCA   biyolojik çeşitlilik   beslenme seviyesi  

Sorumlu Yazar

Ahmet Duyar

Kaynakça

  • • Adkins, J. K., Rieske, L. K., 2013. Loss of a foundation forest species due to an exotic invader impacts terrestrial arthropod communities. Forest Ecology and Management 295: 126-135.
  • • Battigelli, J., Berch, S., 2002. Soil fauna in the Sub-Boreal Spruce (SBS) installations of the Long-Term Soil Productivity (LTSP) study of central British Columbia: One-year results for soil mesofauna and macrofauna. British Columbia Ministry of Forests Note.
  • • Bei-Bienko, G.Y., Blagoveshchenskii, D.I., Chernova, O.A., Datsig, E.M., Emel'yanov, A.F., Kerzhner, I.M., Loginova, M.M., Martynova, E.F., 1967. Keys to Insects of the European USSR. Akademiya Nauk, USSR.
  • • Boulter, S.L., Lambkin, C.L., Starick, N.T, 2011. Assessing the abundance of seven major arthropod groups along an altitudinal gradient and across seasons in subtropical rainforest. Memoirs of the Queensland Museum 55(2).
  • • Cassagne, N., Gauquelin, T., Bal-Serin, M.C., Gers, C., 2006. Endemic Collemb
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.17099/jffiu.06075

Submission : Dec 7, 2015

Published : Jan 1, 1

Tam Metin (PDF)

The seasonal variation of arthropods living on forest soil at different altitudes in fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana) ecosystem in Bolu-Aladağ

Open Access

Öz

The seasonal variation of arthropods living on forest soil at different altitudes in fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana) ecosystem in Bolu-AladağAbstract: In the forest ecosystems, soil arthropods (Arthropoda), as primary and secondary consumers, have a significant role in litter decay and decomposition processes. The abundance, diversity and community structure of arthropods in soil ecosystem; give rapid response to change of site characteristics. The current study was aimed to determine of seasonal variation of soil arthropods on forest floor at different altitudes in Uludağ Fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) ecosystem which is an important forest tree species in Turkey. The study was conducted in pure fir stands at 1200-1600 m altitudes (4 elevation gradients) in Aladağ, Bolu. The sampling was carried out for each winter, spring, summer and autumn seasons. The samples were collected from forest floor by pitfall traps. Variations of abundance and diversity of arthropods were evaluated according to seasons and altitudes. The distributions in trophic levels and biological diversity of arthropods were also determined. During the study, the maximum abundance of arthropods was 7576 individuals/m² in summer among seasons, and was 7854 individuals/m² at 1200 m altitude. Shannon-Wiener Index (H′) and Species Richness (S′) values were detected in the pitfall traps (H′= 2.22; S′= 22).Keywords: Pitfall trap, Collembola, CCA, biological diversity, trophic levelOrman toprağı üzerinde yaşayan eklembacaklıların Bolu-Aladağ göknar (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana) ekosisteminde farklı yükseltilerdeki mevsimsel değişimiÖzet: Orman ekosistemlerindeki toprak eklembacaklıları (Arthropoda), ölü örtünün parçalanması ve ayrışması sürecinde, birincil ve ikincil tüketiciler olarak önemli rol almaktadır. Toprak ekosistemindeki eklembacaklıların miktarı, çeşitliliği ve toplum yapısı; yetişme ortamı özelliklerinin değişimine çok hızlı tepki vermektedir. Bu çalışmada, ülkemizin önemli orman ağaç türlerinden olan, Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) ekosistemindeki, orman zemininde yaşayan toprak eklembacaklılarının farklı yükseltilerde mevsimsel değişiminin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma, Bolu Aladağ ormanlarında, 1200-1600 metre yükseltiler arasındaki (4 yükselti basamağı halinde) saf göknar meşcerelerinde yürütülmüştür. Ölü örtüden çukur tuzaklar kullanılarak yapılan örnekleme kış, bahar, yaz ve güz mevsimlerinde birer kez yapılmıştır. Eklembacaklıların miktar ve çeşitliliğinin; mevsim ve yükseltiye bağlı değişimleri değerlendirilerek, beslenme tiplerine dağılımları ve biyolojik çeşitlilikleri de saptanmıştır. Çalışma sonucunda, eklembacaklıların mevsimlere göre dağılımında en fazla birey yaz mevsiminde (7576 birey/m²), yükseltiye bağlı dağılımında ise en fazla birey 1200 m yükseltide (7854 birey/m²) bulunmuştur. Ortalama Shannon-Wiener İndeksi (H′)=2,22 ve Taksonomik Zenginlik (S′)=22 olarak belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Çukur tuzak, Collembola, CCA, biyolojik çeşitlilik, beslenme seviyesiReceived (Geliş): 07.12.2015 - Revised (Düzeltme): 11.01.2016 - Accepted (Kabul): 15.01.2016Cite (Atıf): Duyar, A., Makineci, E., 2016. The seasonal variation of arthropods living on forest soil at different altitudes in fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana) ecosystem in Bolu-Aladağ. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66(2): xxx-xxx. DOI: 10.17099/jffiu.xxxxx

Anahtar Kelimeler

Pitfall-trap   Collembola   CCA   biological-diversity   trophic-level  

Sorumlu Yazar

Ahmet Duyar

Kaynakça

  • • Adkins, J. K., Rieske, L. K., 2013. Loss of a foundation forest species due to an exotic invader impacts terrestrial arthropod communities. Forest Ecology and Management 295: 126-135.
  • • Battigelli, J., Berch, S., 2002. Soil fauna in the Sub-Boreal Spruce (SBS) installations of the Long-Term Soil Productivity (LTSP) study of central British Columbia: One-year results for soil mesofauna and macrofauna. British Columbia Ministry of Forests Note.
  • • Bei-Bienko, G.Y., Blagoveshchenskii, D.I., Chernova, O.A., Datsig, E.M., Emel'yanov, A.F., Kerzhner, I.M., Loginova, M.M., Martynova, E.F., 1967. Keys to Insects of the European USSR. Akademiya Nauk, USSR.
  • • Boulter, S.L., Lambkin, C.L., Starick, N.T, 2011. Assessing the abundance of seven major arthropod groups along an altitudinal gradient and across seasons in subtropical rainforest. Memoirs of the Queensland Museum 55(2).
  • • Cassagne, N., Gauquelin, T., Bal-Serin, M.C., Gers, C., 2006. Endemic Collemb
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.17099/jffiu.06075

Submission : Dec 7, 2015

Published : Jan 1, 1

Tam Metin (PDF)