Yıl : 2016 Cilt : 66 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Yeşil çatı sistemlerinin su ve enerji dengesi açısından değerlendirilmesi

Open Access

Öz

Yeşil çatı kavramı, günümüzde sığ derinliğe sahip bir yetişme ortamı üzerinde (2-10 cm), değişken çevre koşullarına uyum sağlayabilen otsu bitki türleriyle bitkilendirilen, bakım ihtiyaçları düşük olan, üzerinde bulunduğu binaya ve şehre sağladığı katkılar nedeniyle tesis edilen ekstensif (az yoğun) çatı bahçeleri için kullanılan bir terimdir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul iklim şartlarında yer alan bir yeşil çatı sisteminin, ısı yalıtımı, su tutma, yüzeysel akış, bitki büyüme durumu gibi özelliklerinin ve çevresel etmenlerle olan etkileşiminin karşılaştırmalı ölçümler yardımıyla belirlenmesidir. Çalışma kapsamında, bir araştırma alanı kurularak (İÜ Yeşil Çatı Araştırma İstasyonu), yeşil çatı sistemlerinin İstanbul şartlarında su ve enerji dengesi açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu sayede İstanbul şartlarındaki bir yeşil çatı sistemi su ve enerji dengesi açısından değerlendirilmiş, kentle ve üzerinde bulunduğu yapıyla olan ilişkileri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, yeşil çatı sisteminin referans çatıya oranla genel ortalamada %77 oranında ısı verimliliği sağladığı tespit edilmiştir. Çatı yüzeylerinde oluşan sıcaklık dalgalanmaları, çatının yeşil çatı ile kaplı bölümünde %79 oranında daha düşük olarak ölçülmüştür. Bunun yanı sıra çatı yüzeyine gelen yağış, yetişme ortamındaki nem içeriğine bağlı olarak %12,8 ile %100 oranında yeşil çatı sistemi içerisinde biriktirilmiş ve sistemden su tahliyesi 23 saate kadar ertelenebilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Yeşil çatı   bitkilendirilmiş çatı   su   enerji   İstanbul  

Sorumlu Yazar

Mert Ekşi

Kaynakça

  • • Alexandri, E., Jones, P., 2008. Temperature decreases in an urban canyon due to green walls and green roofs diverse climates. Building and Environment 43: 480-493.
  • • Anonim, 2005. Binyilin Ekosistem Değerlendirme Kurulu Bildirisi. Birleşmiş Milletler. Anonim, 2011a. Crassulacae Acid Metabolism in Cactus and Succulents. Cactus & Succulent Society Of New Zealand, http://www.cssnz.org/CAM-in-succulents.php [Ziyaret Tarihi: 10 Ekim 2011].
  • • Anonim, 2011b. Google Earth. Bass, B., Baskaran, B., 2003. Evaluating Rooftop and Vertical Gardens as an Adaptation Strategy for Urban Areas.
  • • CCAF Impacts and Adaptation Progress Report, Institute for Research in Construction National Research Council, NRCC-46737.
  • • Berghage, R.D., Beattie, D., Jarrett, A.R., Thuring, C., Razaei, F., O’Connor, T.P., 2009. Green Roofs for Stormwater Runoff Control, National Risk Management Research Laboratory Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agen
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.17099/jffiu.67110

Submission : Feb 19, 2015

Published : Jan 1, 2016

Tam Metin (PDF)

Assessment of green roof systems in terms of water and energy balance

Open Access

Öz

Yeşil çatı sistemlerinin su ve enerji dengesi açısından değerlendirilmesiÖzet: Yeşil çatı kavramı, günümüzde sığ derinliğe sahip bir yetişme ortamı üzerinde (2-10 cm), değişken çevre koşullarına uyum sağlayabilen otsu bitki türleriyle bitkilendirilen, bakım ihtiyaçları düşük olan, üzerinde bulunduğu binaya ve şehre sağladığı katkılar nedeniyle tesis edilen ekstensif (az yoğun) çatı bahçeleri için kullanılan bir terimdir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul iklim şartlarında yer alan bir yeşil çatı sisteminin, ısı yalıtımı, su tutma, yüzeysel akış, bitki büyüme durumu gibi özelliklerinin ve çevresel etmenlerle olan etkileşiminin karşılaştırmalı ölçümler yardımıyla belirlenmesidir. Çalışma kapsamında, bir araştırma alanı kurularak (İÜ Yeşil Çatı Araştırma İstasyonu), yeşil çatı sistemlerinin İstanbul şartlarında su ve enerji dengesi açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu sayede İstanbul şartlarındaki bir yeşil çatı sistemi su ve enerji dengesi açısından değerlendirilmiş, kentle ve üzerinde bulunduğu yapıyla olan ilişkileri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, yeşil çatı sisteminin referans çatıya oranla genel ortalamada %77 oranında ısı verimliliği sağladığı tespit edilmiştir. Çatı yüzeylerinde oluşan sıcaklık dalgalanmaları, çatının yeşil çatı ile kaplı bölümünde %79 oranında daha düşük olarak ölçülmüştür. Bunun yanı sıra çatı yüzeyine gelen yağış, yetişme ortamındaki nem içeriğine bağlı olarak %12,8 ile %100 oranında yeşil çatı sistemi içerisinde biriktirilmiş ve sistemden su tahliyesi 23 saate kadar ertelenebilmiştir.Anahtar kelimeler: Yeşil çatı, bitkilendirilmiş çatı, su, enerji, İstanbulAssessment of green roof systems in terms of water and energy balanceAbstract: Green roofs concept term is used for extensive green roofs which are planted with herbaceous plants that can be adapted into changeable environmental conditions on a shallow substrate layer, require minimal maintenance, installed for their benefits to building and urban scale. Main objective of this study is to determine the characteristics of a green roof such as thermal insulation, water holding capacity, runoff characteristics, plant growth and its interaction with environmental factors in Istanbul climate conditions by performing comparative measurements. In this study, a research site (IU Green Roof Research Station) was founded to assess water and energy balance of green roofs. Thus, a typical green roof was evaluated in terms of water and energy balance and its interaction with the building and city was determined. energy efficiency of green roof system was 77% higher than reference roof. Temperature fluctuations on green roof section of the roof were 79% lower. In addition, green roof retained 12,8%  - 100% of precipitation and delayed runoff up to 23 hours depending on water content of substrate.Keywords: Green roof, vegetated roof, water, energy, IstanbulReceived (Geliş tarihi): 19.02.2015 - Revised (Düzeltme tarihi): 03.03.2015 -   Accepted (Kabul tarihi): 03.03.2015To cite this article: Ekşi, M., Uzun, A., 2016. Yeşil çatı sistemlerinin su ve enerji dengesi açısından değerlendirilmesi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66(1): 119-138. DOI: 10.17099/jffiu.67110

Anahtar Kelimeler

Green-roof   vegetated-roof   water   energy   Istanbul.  

Sorumlu Yazar

Mert Ekşi

Kaynakça

  • • Alexandri, E., Jones, P., 2008. Temperature decreases in an urban canyon due to green walls and green roofs diverse climates. Building and Environment 43: 480-493.
  • • Anonim, 2005. Binyilin Ekosistem Değerlendirme Kurulu Bildirisi. Birleşmiş Milletler. Anonim, 2011a. Crassulacae Acid Metabolism in Cactus and Succulents. Cactus & Succulent Society Of New Zealand, http://www.cssnz.org/CAM-in-succulents.php [Ziyaret Tarihi: 10 Ekim 2011].
  • • Anonim, 2011b. Google Earth. Bass, B., Baskaran, B., 2003. Evaluating Rooftop and Vertical Gardens as an Adaptation Strategy for Urban Areas.
  • • CCAF Impacts and Adaptation Progress Report, Institute for Research in Construction National Research Council, NRCC-46737.
  • • Berghage, R.D., Beattie, D., Jarrett, A.R., Thuring, C., Razaei, F., O’Connor, T.P., 2009. Green Roofs for Stormwater Runoff Control, National Risk Management Research Laboratory Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agen
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.17099/jffiu.67110

Submission : Feb 19, 2015

Published : Jan 1, 2016

Tam Metin (PDF)