Yıl : 2018 Cilt : 68 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Türkmen Dağı (Eskişehir, Kütahya) sarıçam ormanlarında ağaç bileşenlerine ait karbon yoğunluklarının belirlenmesi

Open Access

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkmen Dağı (Eskişehir, Kütahya) Bölgesi sarıçam (Pinus sylvestris L. subsp. hamata (Steven) Fomin.) ormanlarında ağaç bileşenlerine ait karbon yoğunlukları ile bazı meşcere ve yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Örneklemeler farklı yetişme ortamı özelliklerine sahip 58 alanda yapılmıştır. Elde edilen veriler varyans ve korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Altı ağaç bileşeninin karbon yoğunlukları arasında istatistik bakımdan önemli farklılıklar bulunmuştur (p<0,001). Karbon yoğunluğu en düşük kökte (%50,94), en yüksek ise kabukta (%54,75) bulunmuştur. Sarıçam ormanları için ağırlıklı karbon oranı %52,37 olarak hesaplanmıştır. Ağaç bileşenlerine ait karbon yoğunlukları ile bazı meşcere ve yetişme ortamı özellikleri arasında önemli ilişkiler tespit edilmiştir. Bonitet endeksi ve yükselti ile ağaç bileşenleri karbon oranları arasında negatif ilişki bulunmuştur. Ancak yükselti ile bir ve iki yaşlı ibre karbon oranları arasındaki ilişki daha güçlü (p<0,01) ortaya çıkmıştır. Ayrıca yamaç konumu iki ve üç yaşlı ibre karbon oranı ile pozitif ilişki gösterirken kabuk karbon oranı ile negatif ilişki göstermiştir. Elde edilen karbon oranları, sarıçam ormanlarında gerek ağaçlarda gerekse ağaçların farklı bileşenlerinde depolanan karbon stoğunun hesaplanmasında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler

Sarıçam   ağaç-bileşenleri   karbon-oranı  

Sorumlu Yazar

Neşat Erkan

Kaynakça

  • Aertsen, W., Kint, V., Orshoven, J., Özkan, K., Muys, B., 2010. Comparison and ranking of different modelling techniques for prediction of site index in Mediterranean mountain forests. Ecological Modelling 221:1119-1130.
  • Akburak, S., Oral, H.V., Özdemir, E., Makineci, E., 2013. Temporal variations of biomass, carbon and nitrogen of roots under different tree species. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 8-16.
  • Alakangas, E., 2005. Properties of wood fuels used in Finland, Technical Research Center of Finland, VTT processes, Project Report Pro2/P2030/05 (Project C5SU00800), Finland, https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/bio-south_wood_fuel_properties.pdf), (Accessed: 14 June 2017).
  • Alemdağ, Ş., 1967. Türkiye’deki sarıçam ormanlarının kuruluşu, verim gücü ve bu ormanların işletilmesinde takip edilecek esaslar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi No: 20, Ankara (in Turki
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/ forestist.2018.330657

Tam Metin (PDF)

Determination of carbon concentration of tree components for Scotch pine forests in Türkmen Mountain (Eskişehir, Kütahya) Region

Open Access

Öz

The purpose of this study was to investigate the relationship between carbon concentration of different tree components and some ecological factors for Scotch pine (Pinus sylvestris L. subsp. hamata (Steven) Fomin.) in Türkmen Mountain Region. Data were collected from 58 ecologically different sample plots and were evaluated using ANOVA and correlation analysis. Carbon concentration varied significantly within five tree components (p<0.001), with the values ranging from 50.94% for root to 54.75% for bark. We also calculated the weighted carbon concentration as 52.37% for Scotch pine forests. Some significant relationships were found between the carbon concentration of tree components and some ecological factors and stand parameters. Site index and elevation negatively correlated with tree component carbon concentration. However, elevation strongly correlated with 1- and 2-year-old needle carbon concentration (p<0.01). We also found that slope position positively correlated with 2- and 3-year-old needles but negatively correlated with bark in terms of carbon concentration. The carbon concentrations that we calculated in this study can be used for calculating the carbon content of either whole tree or any tree component in Scotch pine forests.

Anahtar Kelimeler

Scotch-pine   tree-components   carbon-concentration  

Sorumlu Yazar

Neşat Erkan

Kaynakça

  • Aertsen, W., Kint, V., Orshoven, J., Özkan, K., Muys, B., 2010. Comparison and ranking of different modelling techniques for prediction of site index in Mediterranean mountain forests. Ecological Modelling 221:1119-1130.
  • Akburak, S., Oral, H.V., Özdemir, E., Makineci, E., 2013. Temporal variations of biomass, carbon and nitrogen of roots under different tree species. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 8-16.
  • Alakangas, E., 2005. Properties of wood fuels used in Finland, Technical Research Center of Finland, VTT processes, Project Report Pro2/P2030/05 (Project C5SU00800), Finland, https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/bio-south_wood_fuel_properties.pdf), (Accessed: 14 June 2017).
  • Alemdağ, Ş., 1967. Türkiye’deki sarıçam ormanlarının kuruluşu, verim gücü ve bu ormanların işletilmesinde takip edilecek esaslar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi No: 20, Ankara (in Turki
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/ forestist.2018.330657

Tam Metin (PDF)