Yıl : 2018 Cilt : 68 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Isıl işlemin sarıçam diri odunu ve öz odununun makroskobik ve fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri

Open Access

Öz

Isıl işlemin (ThermoWood) sarıçam diri odunu ve öz odununun makro yapısı ve fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri görsel olarak ve ilgili standartlar (ASTM D2244, TS 2472) aracılığıyla incelenmiştir. Thermo-S için 190 ̊ C ve Thermo-D için 212 ̊ C olmak üzere iki farklı işlem kullanılmıştır. Isıl işlemin etkilerini karşılaştırmak amacıyla fırın kurusu örnekleri referans alınmıştır. Makroskobik incelemeler sonucunda tüm örneklerde yüzeysel çatlakların oluştuğu ve sıcaklık arttıkça çatlakların sayısının ve şiddetinin arttığı görülmüştür. Sadece Thermo-D uygulanmış öz odun örneklerinde iç çatlak oluşumu ve oluklaşma tespit edilmiştir. Fiziksel incelemeler göstermektedir ki sıcaklık arttıkça örneklerin rengi koyulaşmakta, yoğunluk değerleri düşmekte ve boyutsal stabilizasyon iyileşmektedir. Anti Genişleme Etkisi sırasıyla Thermo-S ve Thermo-D diri odun örnekleri için %17,04 ve %24,77, öz odun örnekleri için %11,97 ve %30,45 olarak belirlenmiştir. Hava kurusu yoğunluk değerlerindeki en yüksek azalma oranı Thermo-D uygulanmış öz odun örneklerinde %14,04 olarak tespit edilmiştir. Sıcaklığın artması sonucu oluşan bu azalma eğiliminin çatlak oluşumu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

ThermoWood   makro-yapı   fiziksel-özellikler   sarıçam   çatlak-oluşumu  

Sorumlu Yazar

Fatma Diğdem Tuncer

Kaynakça

  • Abe, K., Yamamoto, H., 2005. Mechanical interaction between cellulose microfibril and matrix substance in wood cell wall determined by X-ray diffraction. Journal of Wood Science 51(4): 334-338.
  • Akgul, M., Korkut, S., 2012. The effect of heat treatment on some chemical properties and colour in Scots pine and Uludağ fir wood. International Journal of Physical Sciences 7(21): 2854-2859.
  • Altgen, M., Adamopoulos, S., Ala-Viikari, J., Hukka, A., Tetri, T., Militz, H., 2012. Factors Influencing The Crack Formation In Thermally Modified Wood. In: Proceedings of The Sixth European Conferance On Wood Modification, Ljubljana, Slovenia.
  • Altgen, M., Adamopoulos, S., Militz, H., 2015. Wood Defects During Industrial Scale Production Of Thermally-Modified Norway Spruce And Scots Pine. Wood Material Science and Engineering 12(1): 14-23.
  • Andersson, S., Wikberg, H., Pesonen, E., Maunu, S.L., Serimaa, R., 2004. Studies of Crystallinity of Scots Pine And Norway Spru
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/forestist.2018.343295

Tam Metin (PDF)

Effects of heat treatment on some macroscopic and physical properties of Scots pine sapwood and heartwood

Open Access

Öz

Impact of heat treatment (ThermoWood) on the macro structure and physical properties of Scots pine sapwood and heartwood were studied by visual examinations, using the following relevant standard test methods: ASTM D2244 and TS 2472, respectively. In the study, two processes-Thermo-S (190 ̊ C) and Thermo-D (212 ̊ C)-were employed for heat treatment. To compare the effect of different types of heat treatment, kiln dried wood samples were used for reference. Macroscopic investigation showed that superficial cracks occurred in all samples, and as the temperature increased, the severity and number of cracks increased. In the Thermo-D process, internal cracks and cupping were seen only in heartwood samples. Physical examination showed that as the temperature increased, color of the samples darkened, the density of the samples decreased, dimensional stability was enhanced. The Anti Swelling-Efficiency (ASE) in the Thermo-S and Thermo-D processes evaluated in sapwood samples was 17.04% and 24.77%, respectively; however, values in the heartwood samples were 11.97% and 30.45%, respectively. The highest reduction ratio of air dried density was 14.04% in the Thermo-D process applied to the heartwood samples. Thus, it can be concluded that this reduction due to the increased temperature is related to the formation of internal cracks.

Anahtar Kelimeler

ThermoWood   macro-structure   physical-properties   scots-pine   crack-formation  

Sorumlu Yazar

Fatma Diğdem Tuncer

Kaynakça

  • Abe, K., Yamamoto, H., 2005. Mechanical interaction between cellulose microfibril and matrix substance in wood cell wall determined by X-ray diffraction. Journal of Wood Science 51(4): 334-338.
  • Akgul, M., Korkut, S., 2012. The effect of heat treatment on some chemical properties and colour in Scots pine and Uludağ fir wood. International Journal of Physical Sciences 7(21): 2854-2859.
  • Altgen, M., Adamopoulos, S., Ala-Viikari, J., Hukka, A., Tetri, T., Militz, H., 2012. Factors Influencing The Crack Formation In Thermally Modified Wood. In: Proceedings of The Sixth European Conferance On Wood Modification, Ljubljana, Slovenia.
  • Altgen, M., Adamopoulos, S., Militz, H., 2015. Wood Defects During Industrial Scale Production Of Thermally-Modified Norway Spruce And Scots Pine. Wood Material Science and Engineering 12(1): 14-23.
  • Andersson, S., Wikberg, H., Pesonen, E., Maunu, S.L., Serimaa, R., 2004. Studies of Crystallinity of Scots Pine And Norway Spru
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/forestist.2018.343295

Tam Metin (PDF)