Yıl : 2018 Cilt : 68 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Yarı-nemli koşullarda yetişen bir Anadolu karaçamının yıllık su tüketimi

Open Access

Öz

Bu çalışmanın amacı İstanbul Belgrad Ormanı’nda yetişen bir Anadolu karaçamının [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] yıllık su tüketimini ortaya koymaktır. Örnek ağaç 56 yaşında, 17 metre (m) yüksekliğinde olup göğüs yüksekliğindeki çapı 40 santimetre (cm)’dir. Çalışma 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasını kapsamaktadır. Çalışma süresi boyunca yağış 1083 milimetre (mm), en düşük sıcaklık -11˚C ve en yüksek sıcaklık 32˚C olarak kaydedilmiştir. Ağacın su tüketimi ölçümleri gövde/doku ısı dengesi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlara göre, örnek ağacın günlük ortalama su tüketimi 27,06 kilogram (kg) olup günlük tüketim 0,007 kg ile 71,54 kg arasında değişiklik göstermektedir. Bu ağacın yıllık toplam su tüketimi 9851 kg’dır. Aylara göre bakıldığında ise en yüksek günlük ortalama tüketim 59 kg ile Temmuz ayında, en düşük günlük ortalama tüketim ise 3,37 kg ile Ocak ayında gerçekleşmiştir. Elde edilen bu veriler ormanlık havzaların yalnızca su kalitesi anlamında değil su üretimi anlamında da verimli yönetilebilmesi için yol gösterici olarak alınabilir.

Anahtar Kelimeler

Anadolu-karaçamı   bitki-özsuyu-akış-ölçümleri   gövde-ısı-dengesi   transpirasyon   su-tüketimi  

Sorumlu Yazar

Mehmet Said Özçelik

Kaynakça

  • Cermak, J., Deml, M., Penka, M., 1973. A new method of sap flow rate determination in trees. Biologia Plantarum 15(3): 171-178.
  • Cermak, J., Ukehla, J., Kucera, J., Penka, M., 1982. Sap flow rate and transpiration dynamics in the full-grown oak (Quercus robur L.) in the floodplain forest exposed to seasonal floods as related to potential evapotranspiration and tree dimensions. Biologia Plantarum 24(6): 446-460.
  • Cermak, J., Kucera, J., Nadezhdina, N., 2004. Sap flow measurements with some thermodynamic methods, flow integration within trees and scaling up from sample trees to entire forest stands. Trees 18: 529-546.
  • Cienciala, E., Mellander, P.E., Kucera, J., Oplustilova, M., Ottoson-Löfvenius, M., Bishop, K., 2002. The effect of a north-facing forest edge on tree water use in a boreal Scots pine stand. Canadian Journal of Forest Research 32: 693-702.
  • DSI, 2016. Devlet Su İşleri. Toprak ve su kaynakları. http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklar
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/ forestist.2018.344844

Tam Metin (PDF)

Annual water consumption of an Anatolian black pine in a sub-humid region

Open Access

Öz

The primary aim of this study was to investigate the annual water consumption of an individual Anatolian black pine [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] growing in Belgrad Forest, İstanbul. The sample tree was 56 years old, measuring a height of 17 m and a diameter at breast height of 40 cm. The study was conducted over a period of 1 year from January 1, 2016, to January 1, 2017. The minimum and maximum air temperatures were −11°C and 32°C, respectively. The precipitation during this period was recorded as 1,083 mm. Tree water consumption measurements were carried out using the tissue heat balance method. Results showed that water uptake of the tree varied between 0.007 and 71.54 kg day−1, while the average daily and annual water consumptions of the tree were about 27.06 and 9,851 kg, respectively. The daily water consumption varied between 59 kg in July and 3.37 kg in January. These values can be considered as guidance for an effective management of forested watersheds in terms of both water quality and water production.

Anahtar Kelimeler

Anatolian-black-pine   sap-flow   tissue-heat-balance   transpiration   water-consumption  

Sorumlu Yazar

Mehmet Said Özçelik

Kaynakça

  • Cermak, J., Deml, M., Penka, M., 1973. A new method of sap flow rate determination in trees. Biologia Plantarum 15(3): 171-178.
  • Cermak, J., Ukehla, J., Kucera, J., Penka, M., 1982. Sap flow rate and transpiration dynamics in the full-grown oak (Quercus robur L.) in the floodplain forest exposed to seasonal floods as related to potential evapotranspiration and tree dimensions. Biologia Plantarum 24(6): 446-460.
  • Cermak, J., Kucera, J., Nadezhdina, N., 2004. Sap flow measurements with some thermodynamic methods, flow integration within trees and scaling up from sample trees to entire forest stands. Trees 18: 529-546.
  • Cienciala, E., Mellander, P.E., Kucera, J., Oplustilova, M., Ottoson-Löfvenius, M., Bishop, K., 2002. The effect of a north-facing forest edge on tree water use in a boreal Scots pine stand. Canadian Journal of Forest Research 32: 693-702.
  • DSI, 2016. Devlet Su İşleri. Toprak ve su kaynakları. http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklar
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/ forestist.2018.344844

Tam Metin (PDF)